never say bye

enter to the world of foolishness

Previous Entry Share Next Entry
(no subject)
hikaru yaotome
daichin
Ayoko pa naman sa lahat yung kabigan mo biglabigla kang hindi papansinin. Sana man lang sinasabi sayo kung may problema kayo diba. Imba man. Naiipon na po ang mga ganitong tao sa paligid ko. Sana naman tulungan niyo kong itama kung may nagawa man akong mali. Maraming salamat!

This entry was originally posted at http://wingardium-mauricia.dreamwidth.org/21348.html. Please comment there using OpenID.

Comments Disabled:

Comments have been disabled for this post.

?

Log in

No account? Create an account